בצלם
 
 
 
מג'סיקה מונטל וצוות "בצלם"
מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
 

 
Aria-Media