ספרים
 
 
 
ספרים מאת ליאון שלף
נושאי ספריו של ליאון משקפים את ריבוי הענינים שהעסיקו אותו: מהסוציולוגיה של המשפט לפסיכו-סוציולוגיה של יחסי דורות; ממשפט שבטי, המתעמת עם המשפט המערבי, למורכבות של הסרבנות האזרחית והצבאית; מעונש מוות לקריאה נרגשת לפיוס בין ישראלים לפלשתינאים; מניתוח התופעה של "זולתיות" (אלטרואיזם) להצגת יסודות דמוקרטיים ביהדות ובמשפט העברי; ממבט ביקורתי על שיטת המשטר הישראלי לסקירה מקורית ומגרה של היחסים בין נצרות ליהדות בהיסטוריה.
לחצו על כותרי הספרים הרשומים להלן כדי לעיין בתוכן הענינים, קטעים מן הטקסט וסקירות והערות לספר.

סרבנות מצפונית מתוך נאמנות אזרחית
ספר זה מנתח את ההיבטים השונים של אי-ציות לחוק מטעמי מצפון. בחלקו הראשון יש התייחסות לספרות בתחומי הפילוסופיה ומדעי-החברה הקשורה לתופעה, וכן תיאור מאבקים פוליטיים וחברתיים שונים שאופיינו על-ידי סרבנות, כגון המאבק למתן זכות הצבעה לנשים והמאבק נגד העבדות.

על שלטון החוק, שיטת הממשל ומורשת ישראל
ניתוח ודיון מעמיק לגבי בעיות מרכזיות הניצבות כיום בפני החברה הישראלית, הנובעות מן המפגש הטעון מאוד בין המשפט והפוליטיקה ובין היהדות והדמוקרטיה.

על תנ"ך ועל פוליטיקה
בספר זה, שלף עורך חשבון נוקב עם המציאות הישראלית של היום. בעקבות עיון וקריאה ביקורתית בתנ"ך, הוא מגיש בספר שלפנינו פרשנות משלו. שלף רואה את היהדות כתרבות חיה ומתחדשת, ערשם של ערכים אוניברסליים – שלום, צדק, חירות. פרשנותו מציבה עמדה נגדית לפרשנות עכשווית צרה, שמגמותיה לאומניות או פלגניות, ומתפלמסת עמה.

 

 
Aria-Media