מאמרים
 
 
כמה טיפות בים
הכל מכל כל: מתורת הקרבן לענייני פוליטיקה, מהמשפט הפלילי לפרשנות המקרא, כתיבתו של ליאון שלף מילא עולם ומלואו
ליאון פרסם מאות מאמרים והרצאות בנושאים שהיוו את מרכז מחקריו במהלך הקריירה האקדמית שלו. במדור זה תמצאו רשימה מקיפה של כל פרסומיו, וכן מספר מאמרים שמייצגים אחוז זעיר של תפוקתו.
בעמודי האתר מופיעות פיסקאות נבחרות מכל מאמר. בתחתית העמוד אפשר להקליד על קישור למסמך PDF, בו מופיע המאמר השלם. אפשר לקרוא אותו במחשב או להדפיס אותו. יש צורך בתוכנה Adobe Acrobat Reader .
נשמח לקבל תוספות או תיקונים לרשימה. אנא שלחו אותם אל: info@sheleff.com
 

 
Aria-Media