קול הכבוד
 
 
 
קול הכבוד: סרבנות מצפונית מתוך נאמנות אזרחית
הוצאת רמות, 1989: 965-274-057-8 ISBN
ספר זה מנתח את ההיבטים השונים של אי-ציות לחוק מטעמי מצפון. בחלקו הראשון יש התייחסות לספרות בתחומי הפילוסופיה ומדעי-החברה הקשורה לתופעה, וכן תיאור מאבקים פוליטיים וחברתיים שונים שאופיינו על-ידי סרבנות, כגון המאבק למתן זכות הצבעה לנשים והמאבק נגד העבדות.
בחלקו השני של הספר מתמקד הדיון במציאות הישראלית העכשווית, הן במישור המשפטי (שם נטען שקיימת אפשרות להכיר בסרבנות בהתאם לזכות להגן על הכבוד) וכן מן ההיבט הפוליטי (תוך התייחסות מיוחדת לסבך הבעיות—הפוליטיות והאישיות—הכרוכות בשליטה הישראלית בשטחים שמעבר לקו הירוק).
סיכומו של הטיעון הוא, שהכרה בסרבנות, כל עוד היא נעשית באופן סביר ובהתאם לכללים קפדניים ומחמירים, עשויה לתרום לחיזוק הערכים הדמוקרטיים ולהפגת המתחים בין המחנות היריבים בחברה.
אם כי השתנו הנסיבות המשפטיות עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עדיין מהווה ספר זה משאב חשוב להבנת התופעה של סרבנות מטעמי מצפון.
 

 
Aria-Media