תוכן הענינים
 
 
 
קול הכבוד: סרבנות מצפונית מתוך נאמנות אזרחית
תוכן הענינים
דבר העורך
הקדמה

שער ראשון – רקע כללי
פרק א: צייתנות מול סרבנות – פתח דבר
צייתנות כבעיה
תלותם של בעלי כוח
פרק ב: החוזה החברתי והחזון האישי – היבט פוליטי
החברה הדמוקרטית-הליברלית וחופש הפרט
נאמנות לקבוצות-משנה
החברה החילונית-המדעית ותורת המשפט
מיעוט ורוב בדמוקרטיה
סיכויים וסיכונים של סרבנות
פרק ג: אדם לעצמו אדם – היבט חברתי
גישות קרימינולוגיות לסטייה
גישות סוציולוגיות לסטייה
מבט חיובי על סטייה
פרק ד: לדעת טוב ורע – היבט היסטורי
המסורת היהודית
עמים, נופים וזמנים אחרים
עזרה למאבק אחרים
מאבקים של נשים וצעירים

שער שני – המציאות הישראלית
פרק ה: מצפונו של אדם כבודו – היבט משפטי
שיקול-דעת שלא לציית
הגנת הצורך בישראל
הגנה על הכבוד והסרבנות המצפונית
חריגים משפטיים אחרים
שלטון החוק והפרת חוק
פרק ו: על ימין ועל שמאל – היבט פוליטי
סרבנות מצפונית ושירות צבאי
מעבר לקו
ההיבט הפוליטי של סרבנות
השאיפה לפשרה
מבט לעתיד בראי העבר
פרשנות על פרשיות
פרק ז: מהות של מיעוט – אחרית-דבר
זכויות שוות לכל
קו אדום לכל

מפתחות
מפתח עניינים
מפתח שמות בעברית
מפתח פסקי-דין ישראליים
מפתח שמות בלועזית
מפתח פסקי דין זרים
 

 
Aria-Media