תוכן הענינים
 
 
 
מרות המשפט ומהות המשטר
תוכן הענינים
פתח דבר
פרק 1 מבוא

שער ראשון: משפט אחד – על שלטון החוק
פרק 2 משמעותה של מרות המשפט
פרק 3 ביקורת שיפוטית ותרבות משפטית
פרק 4 הקו הירוק הוא הקו האדום

שער שני: חוקה אחת – על שיטת הממשל
פרק 5 זכויות האדם במבחן המציאות
פרק 6 בחירות כאשליה: המשבר בדמוקרטיה
פרק 7 בחירות כמשאל עם: השיטה הרב-קולית

שער שלישי: תורה אחת – על מורשת ישראל
פרק 8 יסודות המשפט ללא תשתית
פרק 9 יהדות מתחדשת בעולם משתנה
פרק 10 בין יהדות לדמוקרטיה

מפתח שמות ונושאים
 

 
Aria-Media