דברי הערכה
 
 
 
ליאון זכה לדברי הערכה חמים הן בחייו והן לאחר מותו. בדפים אלה תוכלו לקרוא דברים שהועלו בערב פרישתו מאוניברסיטת תל אביב, הספדים שנישאו בלוויה, וזכרונות של בני משפחה וחברים שנכתבו לקראת "השלושים".
 

 
Aria-Media